OKUBONAYO

(UMathewu 24:13)

 1. 1. S’ngabekezela,

  Njani njengoJesu Khristu?

  Nges’khath’ ehlutshwa,

  Walindel’ umvuzo wakhe.

  Wahlal’ ecabanga,

  Nges’thembiso s’kaJah.

  (IKHORASI)

  Kumele s’bekezele.

  S’hlale s’thembekile.

  UJah uyas’qinisa.

  Sizaqhubeka sibekezela.

 2. 2. Lanxa kunzima,

  Siphakathi kobuhlungu;

  Kas’lahl’ ithemba.

  Kodwa siyaphikelela.

  Sizathol’ umvuzo,

  Yikho s’bekezela.

  (IKHORASI)

  Kumele s’bekezele.

  S’hlale s’thembekile.

  UJah uyas’qinisa.

  Sizaqhubeka sibekezela.

 3.  3. Sizimisele,

  Ukuthi siqinisele.

  Sizathembeka,

  Kuze kube sek’cineni.

  Kas’bekezeleni,

  Uk’phela k’seduze.

  (IKHORASI)

  Kumele s’bekezele.

  S’hlale s’thembekile.

  UJah uyas’qinisa.

  Sizaqhubeka sibekezela.