OKUBONAYO

(KumaHebheru 10:38, 39)

 1. 1. Kudala uJehova,

  Wayethuma abaphrofethi bakhe.

  Nam’hla uth’ abantu baphenduke,

  Esebenzis’ uJesu.

  (IKHORASI)

  Silalo yini ukholo,

  Olungasenza sisinde?

  Ukhol’ olulem’sebenzi,

  Yil’ ukhol’ olungasisindisa.

 2. 2. Silalela umlayo kaJesu,

  Wokuthi sitshumayele.

  Siyatshumayela ngesibindi,

  Asifihl’ iqiniso.

  (IKHORASI)

  Silalo yini ukholo,

  Olungasenza sisinde?

  Ukhol’ olulem’sebenzi,

  Yil’ ukhol’ olungasisindisa

 3. 3. Ukholo lwethu lunjengenqaba,

  Ngeke sibuyel’ emuva.

  S’yabekezela ngoba s’themb’ uJah.

  Insindis’ iseduze.

  (IKHORASI)

  Silalo yini ukholo,

  Olungasenza sisinde?

  Ukhol’ olulem’sebenzi,

  Yil’ ukhol’ olungasisindisa