OKUBONAYO

(1 UPhetro 1:22)

 1. 1. Thanda ngenhliziyo yonke,

  Wenz’ uJehov’ athokoze.

  Ngoba yena ulothando,

  Lath’ esil’bonayo.

  S’ngathanda ngezinhliziyo,

  Sibe ngabangan’ abahle.

  Uthando l’yabekezela,

  Alulabugovu.

  Nxa umngan’ elohlupho,

  Siyazama ukumncedisa.

  Sibanike indlebe,

  Labo abakhalayo.

  UJes’ watshengis’ uthando,

  Ngoba wayefuz’ uYise.

  Lathi kasitshengiseni,

  Uthando olunjalo,

  Ol’suk’ enhliziyweni.