OKUBONAYO

(ImiSebenzi 20:35)

 1. 1. Sazalwa singabantu

  Abalesono.

  UJehov’ uyas’thanda

  Lanxa kunjalo.

  Yen’ ulesihawu

  Lothand’ olukhulu.

  Kas’tshengisen’ uthando

  S’ncede abanye.

 2. 2. Olwabanye

  Ukholo s’ngaluqinisa,

  Ngamazw’ esiwatshoyo

  S’baphe is’bindi.

  Lomoya ongcwele

  Uzabaqinisa.

  Ubancede baqine

  Ekukhonzeni.

 3. 3. Ababuthakathaka

  Singabasoli,

  Kodwa sibaqinise

  Ngokuba lom’sa.

  Kasikhuthaleni futhi

  S’bakhuthaze.

  S’ngahlala s’basekela

  Bazaduduzwa.

(Khangela lo-Isaya. 35:3, 4; 2 Khor. 11:29; Gal. 6:2.)