OKUBONAYO

(IHubo 145:12)

 1. 1. Dumisani uJehova!

  Ibizo lakhe laziwe.

  Memezan’ ngosuku lwakhe,

  Xwayisani bonke abantu.

  UJehova uthi yis’khathi,

  Sokuthi izibulo l’buse.

  Batsheleni bonke abantu,

  Ngezibusiso ezizayo.

  (IKHORASI)

  Dumisani uJehova!

  Batshelen’ emhlabeni wonke!

 2. 2. Dumisani uJehova!

  Mdumiseni ngok’hlabela,

  Lihlabele ngok’hlokoma,

  Mkhazimuliseni nges’bindi.

  Lanxa ephakeme uNkulunkulu,

  Kodwa yena umnene.

  Ules’hawu kithi sonke;

  Futh’ uyalalela nxa simbiza.

  (IKHORASI)

  Dumisani uJehova!

  Batshelen’ emhlabeni wonke!

Khangela loHubo. 89:27; 105:1; Jer. 33:11.)