Zibone ngengqondo izindaba zeBhayibhili ezisadrama ezirekhodiweyo ezilokuyimisindo lezingoma kanye lamanye amazwi angezelelweyo. Amavidiyo olimi lwezandla lawo ayatholakala.

Khetha ulimi olufunayo ebhokisini ubusuhlaba ku-Dinga ukuze uthole ukuthi yiwaphi amadrama eBhayibhili arekhodiweyo atholakalayo ngolimi lolo. Bhala ibizo ledrama kumbe ibizo lebhuku leBhayibhili ukuze ubone ukuthi yikuphi ukubalwa kweBhayibhili okukhona.