Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Imibuzo YeBhayibhili Iyaphendulwa

Imibuzo YeBhayibhili Iyaphendulwa

Singalazi njani iqiniso ngoNkulunkulu?

Kungani uNkulunkulu efuna silazi iqiniso? Bala UJohane 17:3

UNkulunkulu wayekhulumisana labantu. Wasebenzisa umoya wakhe ongcwele loba amandla akhe amakhulu ukuthi afake imicabango yakhe ezingqondweni zabalobi beBhayibhili. (2 UPhetro 1:20, 21) Ngakho-ke singalazi iqiniso ngoNkulunkulu ngokubala iBhayibhili.Bala uJohane 17:17; lo-2 Thimothi 3:16.

UNkulunkulu usitshela okunengi ngaye eBhayibhilini. Usitshela ukuthi kungani wadala abantu, ukuthi ufuna ukubenzelani lokuthi ufuna baphile njani. (ImiSebenzi 17:24-27) UJehova uNkulunkulu ufuna silazi iqiniso ngaye.Bala u-1 Thimothi 2:3, 4.

Kungani uNkulunkulu ebamukela labo abathanda iqiniso?

UJehova unguNkulunkulu weqiniso njalo wathumela iNdodana yakhe uJesu ukuthi izofundisa abantu iqiniso. Ngakho labo abathanda iqiniso bayakholwa kuJesu. (UJohane 18:37) UNkulunkulu ufuna abantu abanjalo bamkhonze.Bala uJohane 4:23, 24.

USathane uDeveli uvimbele abantu abanengi ukuthi bamazi uNkulunkulu ngokuhamba efafaza izimfundiso ezingamanga ngoNkulunkulu. (2 KwabaseKhorinte 4:3, 4) Abantu abangakuthandiyo okuhle bayazikholwa izimfundiso ezinjalo. (KwabaseRoma 1:25) Kodwa izigidi zabantu abalezinhliziyo eziqotho sezilitholile iqiniso ngoNkulunkulu ngokufunda iBhayibhili.Bala imiSebenzi 17:11.