INQABAYOKULINDA December 2015 | Ungalizwisisa Yini IBhayibhili?

Sewake wazibuza yini ukuthi, ‘Kungani kunzima ukuzwisisa iBhayibhili?’

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Kungani Kumele Ulizwisise IBhayibhili?

Abantu abanengi bayaliqakathekisa ibhuku leli elingcwele kodwa kabakunanzeleli ukuthi lingabanceda ekuphileni kwabo.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ibhuku Okumele Silizwisise

Izizatho ezine eziveza ukuthi iBhayibhili lalotshwa ngendlela elula ukuze bonke abantu balizwisise.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Okungakunceda Ukuthi Uzwisise IBhayibhili

Kungani kumele uncediswe ukuthi ulizwisise iBhayibhili nxa kuyikuthi lilotshwe ngendlela elula?

UJehova NguNkulunkulu Okhuluma Labantu

Ukuthi uNkulunkulu usebenzisa izindimi ezitshiyeneyo ekukhulumeni labantu kusifundisa iqiniso eliqakathekileyo.

Lilula, Liyazwisiseka Futhi Liyathophela Enhliziyweni

Izimiso ezintathu ezanceda ikhomithi eyahumutsha i-New World Translation.

Lusebenzise Kuhle Ulimi Lwakho

Isibonelo sikaJesu singakunceda njani ukuthi wazi isikhathi sokukhuluma, ukuthi ukhulumeni lokuthi ukhulume njani?

UJehova Uzakuqinisa

Kumele sikubone njani ukugula okubuhlungu njalo kumele senzeni ngakho?

Ubuzenzisi! Kambe Buzaphela?

Abantu abangabazenzisi sebekuphambulele kwezombusazwe, kwezenkolo loba kwezokuthengiselana yini?

ABAFUNDI BAYABUZA

Kuyini Okubi Ngokunanza IKhisimusi?

Ukuthi imikhuba yeKhisimusi ngeyobuhedeni kumele kwenze umuntu angasayinanzi yini?

Imibuzo YeBhayibhili Iyaphendulwa

Kungani uNkulunkulu ebamukela labo abathanda iqiniso?