INQABAYOKULINDA November 2015 | UNkulunkulu Uthini Ngezimpi

Okutshiwo liBhayibhili ngendaba le kungakumangalisa.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

UNkulunkulu Uthini Ngezimpi?

Kudala uNkulunkulu wayetshela abantu bakhe ukuthi balwe izimpi. Ngemva kwesikhathi uJesu wasefundisa abantu ukuthi bathande izitha zabo. Kwantshintshani?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Indlela UNkulunkulu Ayezibona Ngayo Izimpi Endulo

Izinto ezintathu ezenza izimpi ezazivunyelwa nguNkulunkulu zingafanani lezinye.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Indlela UNkulunkulu Ayezibona Ngayo Izimpi Ekhulwini Lokuqala

Lanxa uNkulunkulu wayengantshintshanga indlela ayebona ngayo izimpi, okwakusenzakala kwakutshengisa ukuthi kukhona okwasekuntshintshile.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Indlela UNkulunkulu Azibona Ngayo Izimpi Lamuhla

Sekuseduze ukuthi uNkulunkulu alethe impi ezaqeda zonke izimpi.

Qeqetsha Umntanakho Ukuthi Athande UJehova—Ingxenye 1

Izimpawu ezintathu uJesu ayezisebenzisa ekufundiseni kwakhe zingakunceda ukuthi uphumelele ukuqeqetsha abantwabakho.

Qeqetsha Umntanakho Ukuthi Athande UJehova—Ingxenye 2

Ungamnceda njani umntanakho ukuthi asebenzise isikhathi sakhe sokukhula ukuze akhe ubuhlobo obuhle loJehova?

UJehova UnguNkulunkulu Wothando

UJehova utshengise njani ukuthi uyabathanda abantu?

Uyamthanda Yini “Umakhelwana Wakho Njengalokhu Uzithanda Wena”?

Ungawusebenzisa umlayo kaJesu emtshadweni wakho, ebandleni lasemsebenzini wokutshumayela.

Iminyaka Engu-100 Yokubusa KoMbuso!

Yiziphi izindlela ezintathu esiqeqetshwe ngazo ukuthi sitshumayele ngoMbuso kaNkulunkulu?