Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Imibuzo yeBhayibhili Iyaphendulwa

Imibuzo yeBhayibhili Iyaphendulwa

Luyini uSuku Lokwahlulela?

Kungani Usuku lokwahlulela luzakuba yisikhathi esithokozisayo?

Ngezikhathi zeBhayibhili, uNkulunkulu wayesebenzisa abahluleli ukuze bahlenge abantu bakhe ezitheni ezazibahlukuluza. (ABahluleli 2:18) IBhayibhili lithi uSuku Lokwahlulela oluzayo luzabe luyisikhathi esithokozisayo lapho uMahluleli womhlaba wonke, uJehova, azakhulula abantu abacindezelwayo.Bala iHubo 96:12, 13; lo-Isaya 26:9.

UNkulunkulu ukhethe uJesu ukuthi ahlulele ngendlela efaneleyo abantu abaphilayo labafileyo. (ImiSebenzi 10:42; 17:31) Abantu abanengi bafa bengazange bafunde ngoNkulunkulu. NgoSuku Lokwahlulela uJesu uzabavusa ukuze bafunde ngoNkulunkulu weqiniso njalo bamthande.Bala imiSebenzi 24:15.

Kungani uSuku Lokwahlulela luzakuba yiminyaka eyinkulungwane?

Abafileyo bazavuswa phakathi kweminyaka eyinkulungwane. (ISambulo 20:4, 12) Bazaphiwa isikhathi sokufunda ngoNkulunkulu lethuba lokumlalela. IBhayibhili lisitshela okutshiyene lalokho okucatshangwa ngabantu abanengi. Lithi abantu bazakwahlulelwa ngalokho abazakwenza ngemva kokuvuswa kwabo.Bala uRoma 6:7.

IBhayibhili liphinda likhulume ngosuku lokwahlulela oluzafika abantu belibele, iminyaka eyinkulungwane ingakaqalisi. Usuku lolu lubizwa langokuthi yikucina njalo izihloko ezisekuqaliseni kwemagazini le zikhuluma ngalo. Ngalolosuku uNkulunkulu uzabhubhisa bonke abantu abangamesabiyo. (2 Phetro 3:7) Yikho-ke kumele sizimisele ukutshengisa ukuthi siyamthanda uNkulunkulu.Bala u-2 Phetro 3:9, 13.