INQABAYOKULINDA April 2015 | Uyafuna Yini Ukufunda IBhayibhili?

Uhlelo lokufunda labantu iBhayibhili mahala olwenziwa ngoFakazi bakaJehova lunceda izigidi zabantu emhlabeni wonke. Bala uzwe ukuthi lawe lungakunceda njani.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Kungani Kumele Ulifunde IBhayibhili?

Wake wacabanga ukuthi kawula sikhathi sokufunda iBhayibhili yini kumbe ukuthi ukulifunda yikuzethesa umthwalo ozakuhlupha phambili?

Uhlelo Lokufunda Labantu IBhayibhili

Bala izimpendulo zemibuzo engu-8 ejayele ukubuzwa ngabantu mayelana lohlelo lwethu lokufunda labantu iBhayibhili.

Badala, Liyakuqakathekisa Yini Ukuqeqetsha Abanye?

Bala amacebo angu-7 asetshenziswa ngabanye abadala abaphumelelayo nxa beqeqetsha abanye.

Abadala Bangabaqeqetsha Njani Abanye Abazalwane?

Indlela uJesu ayeqeqetsha ngayo abanye ingabanceda abadala, abafundayo bona bangalingisela isibonelo sika-Elisha.

Buqine Kangakanani Ubuhlobo Bakho LoJehova?

Ukukhulumisana kuyabuqinisa ubuhlobo. Pho singakhulumisana njani loNkulunkulu ukuze siqinise ubuhlobo bethu laye?

Themba uJehova Zikhathi Zonke

Ungenelisa ukuba lobuhlobo loNkulunkulu lanxa kungakhanya kunzima.

Kungani Ukususa Ebandleni Kuyisenzo Esitshengisa Uthando?

Njengoba isenzo lesi sizwisa ubuhlungu kangaka sibanceda njani abantu bonke?

Imibuzo YeBhayibhili Iyaphendulwa

Abantu emhlabeni bazake bathandane yini?

Okunengi okutholakala ku-Internet

IBhayibhili Limumethe Imicabango KaNkulunkulu Yini?

Kungani sisithi okwabhalwa ngabalobi beBhayibhili kwakuvela kuNkulunkulu?