Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Izihloko Eziphume Ku-Vukani! Ngo-2017

Izihloko Eziphume Ku-Vukani! Ngo-2017

I-Vukani! yimagazini elezihloko ezitshiyeneyo ezithandwa ngabantu njalo isakazwa kakhulu.

Amakhophi adlula 360 miliyoni ngezindimi ezedlula 100.

IMVELO

IMPILAKAHLE

 • Ukuhlulukelwa Kwabasakhulayo: No. 1

ABANTU BENDULO

UKUHLALISANA LABANYE

 • “Kungcono Ukuba Lebizo Elihle Kulenotho Enengi”: No. 4

 • Tshengisa Ukuthi Uyabonga (umtshado): No. 1

 • Kuqakathekile Ukunika Abantwana Imisebenzi Yangekhaya (abazali): No. 3

 • Ukufundisa Abantwana Ukuthi Bathobeke (abazali): No. 6

 • Kulendaba Yini Ukudlala Ngengozi? (abasakhulayo): No. 5

 • Ongakwenza Nxa Ufelwe Ngumzali (abasakhulayo): No. 2

 • Okungaduduza Abantwana Abafelweyo: No. 2

 • Nxa Abantwana Bengasahlali Ngekhaya (umtshado): No. 4

 • Ukubobotheka​—Yisipho Ongasinika Abanye: No. 1

IZINGXOXO

 • Usikhwicamfundo Ohlola Ingqondo Uchasisa Ngokholo Lwakhe (URajesh Kalaria): No. 4

 • Olungisa Ama-software Uchasisa Ngokholo Lwakhe (Usikhwicamfundo uFan Yu): No. 3

OFAKAZI BAKAJEHOVA

 • “Sazibonela Ukuthi Bayasithanda Okwamagama” (ukuzamazama komhlaba eNepal): No. 1

IZINDAWO LAMASIKO

OKUNYE

 • Uyasithola Yini Isikhathi Sokuphumula? No. 4

 • Zifundise Ukonga: No. 5

 • Ziyingozi Yini Izinto Zesidimoni? No. 2

INKOLO

 • IBhayibhili LiLizwi LikaNkulunkulu Yini? No. 3

ISAYENSI

 • Isithelo Esilombala Omangalisayo Okuthiwa Yi-Pollia: No. 4

 • Ubunyonyo Obenelisa Ukumela Ukutshisa: No. 1

 • Okunye Okusebenza Njengengqondo Yesibili Okusesiswini: No. 3

 • Indlela Inyosi Ehlala Ngayo Phansi: No. 2

 • Uboya Bentini Ehlala Elwandle: No. 3

 • Indlela Izindlu Zeminenke Ezibunjwe Ngayo: No. 5

UMBONO WEBHAYIBHILI

OKWENZAKALA EMHLABENI

 • Kungaba Lomonakalo Kuyini Ongakwenza Ukuze Usinde? No. 5

 • Umhlaba Usalungiseka Yini? No. 6