Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

VUKANI! No. 1 2018 | Kuyini Okungenza Uthokoze?

SINGAKUTHOLA NGAPHI OKUNGASINCEDA UKUTHI SITHOKOZE EMPILWENI?

IBhayibhili lithi: “Babusisiwe labo abandlela zabo zingelansolo.”​—IHubo 119:1.

Izihloko lezi ezingu-7 zikhuluma ngamacebo angasinceda ukuthi sithokoze empilweni futhi amacebo akhona awaphelelwa yisikhathi.

 

Ungakuthola Njani?

Uzibona uthokoza yini? Kuyini okukwenza uthokoze?

Ukusuthiseka Lokupha

Abantu abanengi bacabanga ukuthi inotho yiyo engenza uthokoze. Imali kanye lempahla kungenza umuntu athole intokozo engapheliyo yini? Ubufakazi buthini?

Impilakahle Lokwenelisa Ukuvumelana Lezimo

Ukubanjwa yimikhuhlane kungenza umuntu angasathokozi yini?

Uthando

Ukutshengisa abanye uthando lokuthandwa kungenza umuntu athokoze.

Ukuthethelela

Umuntu ohlala ezondile futhi obambela abanye izikhwili kathokozi njalo kabi lempilakahle.

Ukwazi Ukuthi Uphilelani

Ukuthola izimpendulo ezimayelana lemibuzo eqakathekileyo empilweni kungenza sithokoze.

Ithemba

Abanye bakubona kunzima ukuthi bathokoze nxa bengelaqiniso ngekusasa labo kanye lelalabo ababathandayo.

Funda Okunengi Mayelana Longakwenza Ukuze Uthokoze

Kunengi okungenza umuntu athokoze kumbe angathokozi. Funda ngewebhusayithi engakunceda ukuthi uthole okunengi okungakusiza empilweni.