Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 KWAZENZAKALELA YINI?

Ubunyonyo Obenelisa Ukumela Ukutshisa

Ubunyonyo Obenelisa Ukumela Ukutshisa

UBUNYONYO obuthiwa yi-Saharan silver ant (Cataglyphis bombycina) buyenelisa ukumela ukutshisa kwelanga ukwedlula ezinye izinyamazana. Ngesikhathi ligwaze umhlaba izinanakazana ezidla ubunyonyo lobu ziyabe zicatshele ukutshisa kwelanga. Lokhu kunika ubunyonyo lobu ithuba lokuthi buphume okwesikhatshana emlindini buyedinga ukudla. Budla izibungwana eziyabe zibulewe yikutshisa kwelanga.

[50] μm

Cabanga ngalokhu: Okunceda ubunyonyo lobu ukuthi benelise ukumela ukutshisa kwelanga yikuthi buloboya phezulu lasemaceleni njalo ngaphansi abulaboya. Uboya yibo obenza ubunyonyo lobu bube lombala oyisiliva. Indlela uboya lobu obuyiyo yona nxa ungabukhangela nge-microscope. Amacele amabili oboya ngalunye alemifolo kuthi icele elingaphansi libutshelezi. Lokhu kwenza ukuthi ukutshisa kwelanga kungangeni emzimbeni futhi buyenelisa lokukhipha ukutshisa okuyabe sekungenile emzimbeni kuvela emoyeni otshisayo. Ukungabi loboya ngaphansi kuvimba ukutshisa okuvela emhlabathini ukuthi kungangeni emzimbeni. *

[10] μm

Uboya bobunyonyo lobu benza ukutshisa komzimba wabo bungedluli i-53.6°C. Ukutshisa komzimba wabo bungedlula lapho buyafa. Abachwayisisayo bazama ukulingisela indlela ubunyonyo lobu obuyiyo yona ukuze balungise izinto ezenza ukuthi indawo ingatshisi kakhulu kodwa iqandelele kungasetshenziswanga amafeni lokunye okokuqandisa.

Ucabangani? Uboya obuvikela ubunyonyo lobu bazivelela yini kumbe badalwa?

^ indima 4 Ubunyonyo lobu bulama-proteins okunzima ukuthi ancibilikiswe lula yikutshisa kwelanga. Bulenyawo ezinde ezenza benelise ukuhamba umzimba ungathintanga inhlabathi etshisayo lezenza benelise ukugijima ngesiqubu esikhulu. Buyingcitshi yokwazi izindlela eziqumelayo nxa sebubuyela emlindini.