Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

INQABAYOKULINDA No. 3 2018 | UNkulunkulu Ulendaba Lawe Yini?

UNkulunkulu Ulendaba Lawe Yini?

Nxa kungaba lomonakalo, abantu bahlupheke kumbe bafe singazibuza ukuthi uNkulunkulu uyabona lokuthi ulendaba lakho yini. IBhayibhili lithi:

“Ngoba amehlo eNkosi aphezu kwabalungileyo, lezindlebe zayo ziyayilalela imikhuleko yabo, kodwa ubuso beNkosi bumelana lalabo abenza okubi.”​—1 UPhetro 3:12.

INqabayokulinda le ikhuluma ngokuthi uNkulunkulu usinceda njani lokuthi wenzani ukuze asuse konke ukuhlupheka.

 

“Ubengaphi UNkulunkulu?”

Sewake wehlelwa ngumonakalo owakwenza wazibuza ukuthi uNkulunkulu ulendaba lawe yini?

UNkulunkulu Uyakubona Yini?

Yibuphi ubufakazi obutshengisa ukuthi uNkulunkulu ulendaba lenhlalakahle yethu?

UNkulunkulu Uyakuzwisisa Yini?

Ukwazi ukuthi uNkulunkulu uyasazi isimo esikuso lendlela esibunjwe ngayo kuyasiqinisekisa ukuthi uyazwisisa konke ngathi.

UNkulunkulu Ulesihawu Yini?

IBhayibhili lisitshela ukuthi uNkulunkulu uyazazi izimo esikuzo, imicabango yethu kanye lendlela esizizwa ngayo futhi uyasizwela.

UNkulunkulu Nguye Obangela Ukuhlupheka Yini?

UNkulunkulu usebenzisa imikhuhlane yini ukuze ajezisele abantu izono zabo?

Ngubani Obangela Ukuhlupheka?

ILizwi likaNkulunkulu, iBhayibhili liqamba izinto ezintathu ezibangela ukuhlupheka.

Sekuseduze Ukuthi UNkulunkulu Aqede Ukuhlupheka

Singakwazi njani ukuthi sekuseduze ukuthi uNkulunkulu aqede ukuhlupheka?

Kunceda Ngani Ukwazi Ukuthi UNkulunkulu Ulendaba Lawe?

IMibhalo iyasinceda ukuthi sibelokholo ezithembisweni zikaNkulunkulu zokuthi sizakuba lekusasa elihle.

UNkulunkulu Uzwa Njani Nxa Ekubona Uhlupheka?

Amavesi la eBhayibhili angakunceda uzwisise ukuthi uNkulunkulu uzwa njani ngokuhlupheka.