Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ngubani UNkulunkulu?

Ngubani UNkulunkulu?

Abantu abanengi bathi bayakholwa kuNkulunkulu. Kodwa ungababuza ukuthi ungubani, uzathola izimpendulo ezitshiyeneyo. Abanye bathi ungumahluleli ololunya, ohlala elindele ukujezisa izoni. Kwabanye unguNkulunkulu olothando njalo othethelelayo kungelani lokuthi benzani. Abanye njalo bathi ukhatshana kakhulu futhi kalandaba lathi. Imibono le etshiyeneyo itshiya abantu abanengi becabanga ukuthi ngeke bamazi uNkulunkulu.

Kuqakathekile yini ukumazi uNkulunkulu? Ye, kuqakathekile ngoba kungakunceda wazi ukuthi uphilelani. (ImiSebenzi 17:26-28) UNkulunkulu uzakuthanda kakhulu futhi akusize nxa ungaqhubeka usondela kuye. (UJakhobe 4:8) Ukuba lolwazi oluqondileyo ngoNkulunkulu kungakwenza uthole ukuphila okungapheliyo.​—UJohane 17:3.

Ungamazi njani uNkulunkulu? Cabanga ngomngane wakho omazi kakhulu. Kwahamba njani ukuze libe ngabangane? Kungenzakala waqalisa ukwazi ibizo lakhe, ubuntu bakhe, akuthandayo lakuzondayo, lokuthi kuyini asekwenzile lalokho ahlela ukukwenza lokunye nje. Ukufunda ngaye yikho okwenza ukuthi libe ngabangane.

Singenelisa ukumazi uNkulunkulu ngokukhangela lokhu okulandelayo:

Imagazini le izakuncedisa ukuthi uthole izimpendulo ezivela eBhayibhilini zemibuzo le. Ezihlokweni ezilapha, uzafunda okunengi ngokuthi uNkulunkulu ngubani lokuthi kungakunceda ngani ukuba ngumngane wakhe.