Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kuqakatheke Ngani Ukwazi UNkulunkulu?

Kuqakatheke Ngani Ukwazi UNkulunkulu?

Sesiyitholile impendulo yombuzo othi Ngubani uNkulunkulu? Ekuqaliseni sifunde ngokuthi iBhayibhili lithi ibizo lakhe nguJehova futhi ubuntu bakhe obuqakatheke ukwedlula bonke luthando. Sifunde ngalokho asekwenzile lalokho azakwenzela abantu. Lanxa kukunengi okumele sikufunde ngoNkulunkulu ungazibuza ukuthi kuqakatheke ngani ukuqhubeka ufunda ngaye.

UJehova uthembisa ukuthi ‘nxa umfuna, uzamfumana.’ (1 ImiLando 28:9) Nxa ungamdinga njalo ubemazi uNkulunkulu uzathola isipho esiqakatheke kakhulu sokuba ngumngane wakhe. (IHubo 25:14, NW) Ukuba ngumngane kaNkulunkulu kungakunceda ngani?

Uzathokoza. IBhayibhili lithi uJehova ‘nguNkulunkulu othokozayo.’ (1 KuThimothi 1:11) Nxa ungasondela kuye futhi ulandele izindlela zakhe uzathokoza futhi uhlaliseke engqondweni njalo ukholise ukuphila. (IHubo 33:12) Uzakwenelisa lokuthokoza empilweni nxa ungabalekela izinto ezingakulimaza futhi ube lemikhuba emihle njalo uhlalisane kuhle labanye. Uzavumelana lamazwi omhubi athi: “Mina kimi kuhle ukuba seduze loNkulunkulu.”​—IHubo 73:28.

UNkulunkulu uzakunakekela. UJehova wathembisa izinceku zakhe wathi: “Ngizakweluleka ngikulinde.” (IHubo 32:8) Lokhu kutsho ukuthi uJehova uyazinakekela izinceku zakhe futhi uzinika lokho ezikudingayo. (IHubo 139:1, 2) UNkulunkulu uzahlala ekuncedisa ngaso sonke isikhathi nxa ungaba ngumngane wakhe.

Uzakuba lekusasa elihle. UNkulunkulu uthembisa ukuthi uzathokoza khathesi njalo ube lekusasa elihle. (U-Isaya 48:17, 18) IBhayibhili lithi: “Ukuze bathole ukuphila okungapheliyo, kumele bakwazi wena onguwe wedwa uNkulunkulu weqiniso lalowo omthumileyo, uJesu Khristu.” (UJohane 17:3) Ithemba uNkulunkulu asinika lona lifanana lesikhonkwane esenza sihlale ‘siqinile njalo sigxilile’ ezinsukwini lezi ezinzima.​—KumaHebheru 6:19.

Lezi ngezinye izizatho ezitshengisa ukuthi kuqakathekile ukumazi uNkulunkulu lokuba ngumngane wakhe. Ukhululekile ukukhuluma laboFakazi bakaJehova kumbe ukuya ku-jw.org ukuze uthole okunengi okungakunceda.