Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | KUYANCEDA YINI UKUTHEMBEKA?

Ukungathembeki Kungaba Yingozi Kuwe

Ukungathembeki Kungaba Yingozi Kuwe

“Zihlala zikhona izimo ezinzima ezingalungiseka kuphela ngokuthi umuntu angathembeki.”​—USamantha waseSouth Africa.

Uyakuvuma yini lokhu? Sonke njengoSamantha siyake sihlangane lezimo ezinzima ezingasihuga ukuthi singathembeki. Kodwa esikwenzayo nxa sihlangana lezimo ezinjalo kutshengisa ukuthi siyakuqakathekisa yini ukuthembeka loba hatshi. Ngokwesibonelo, nxa ufuna ukungayangeki phakathi kwabantu, ungabona angani ukungathembeki kungakunceda ukuthi uvale ububi bakho. Kodwa nxa iqiniso selivela egcekeni ukungathembeki kukwenza usale ungelasithunzi. Ake sizwe okulandelayo.

UKUBA LIMENEMENE KWENZA ABANTU BANGAKUTHEMBI

Ukuthembana yikho okwakha ubungane. Kwenza abantu abangabangane bazizwe bevikelekile futhi behlalisekile. Kodwa kuyasetshenzelwa, akuzenzakaleli nje! Abantu bayathembana nxa behlala bendawonye, bengaqambelani amanga futhi bengaqilani. Lanxa kunjalo ubuqili obuncane nje benza ukuthi abangane bangasathembani. Kanti njalo kuba nzima kakhulu ukuthi abantu baphinde bakuthembe nxa ungabakhohlisa.

Sewake waqilwa ngumngane wakho owawumthemba yini? Kwakuphatha njani lokhu? Liqiniso ukuthi wasala ungelankani futhi wezwa ubuhlungu. Lokhu kuyazwisiseka sibili. Kusegcekeni ukuthi ukungathembeki lanxa kukuncane kangakanani kuyabuchitha ubungane.

UKUNGATHEMBEKI KUYATHELELWANA

Ukuchwayisisa okwenziwa nguRobert Innes isikhwicamfundo esibona ngezimali e-University of California kuveza ukuthi “ukungathembeki kuyathelelwana.” Yikho ukungathembeki kungafaniswa lomkhuhlane othelelwanayo. Ukuba lobudlelwano labantu abangathembekanga kungabangela ukuthi sibe sengozini yokucina singasathembekanga.

Pho ungazivikela njani emkhuhlaneni lo wokungathembeki? IBhayibhili lingakunceda. Ake sixoxe ngezinye izimiso eziseBhayibhilini.