INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO November 2016

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa ngeviki ka-December 26 2016 kusiya ku-January 29 2017.

Ibala Elalilomutsho Omkhulu!

Yiphi indlela eyayitshengisa inhlonipho eyasetshenziswa nguJesu lapho ekhuluma labesifazana?

“Khuthazanani Izinsuku Zonke”

Kungani kuqakathekile ukukhuthaza abanye? Singafundani endleleni uJehova, uJesu kanye loPhawuli ababekhuthaza ngayo abanye? Kanti njalo ungabakhuthaza njani abanye ngendlela ezabaqinisa?

Ukulandela ILizwi LikaNkulunkulu Kwenza Sihleleke

UJehova nguNkulunkulu ohlelekileyo. Ngakho labantu bakhe kumele bahleleke.

Uyaliqakathekisa Yini ILizwi LikaNkulunkulu?

Abantu bakaNkulunkulu bathola izibusiso ezinengi kakhulu nxa besebenzisa iseluleko esitholakala eLizwini lakhe futhi basekele inhlanganiso yakhe.

“Umsebenzi Mkhulu”

Silesibusiso sokusekela umsebenzi lo.

Walibiza Lisemnyameni

Abantu bakaNkulunkulu babesemnyameni ngayiphi indlela ngekhulu lesibili? Bakuthola njani ukukhanya futhi bakuthola nini?

Baphuma Bayitshiya Inkolo Yamanga

Abantu bakaNkulunkulu bakhululwa nini ngokupheleleyo ekuthunjweni yiBhabhiloni enkulu?

“Bamemezeli BoMbuso BaseBritain—Vukani!!”

Inani labamemezeli boMbuso eBritain lalingandi okweminyaka engu-10! Kuyini okwenza kwaba lontshintsho?