INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO May 2016

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa mhlaka 27 June kusiya ku-July 31, 2016.

Lungisani Izingxabano Ngothando

Kumele inhloso yakho ibe ngeyani? Ngeyokumtshengisa ukuthi laye uphambanisile yini, kumbe ngeyokuzama ukumkhanyisela ukuthi wena kawulacala?

“Hambani Lenze Abafundi Ezizweni Zonke”

Izimpendulo zemibuzo emine zitshengisa ukuthi ngobani lamuhla abagcwalisa isiphrofetho esakhulunywa nguJesu.

Uzenza Njani Izinqumo Zakho?

Kumele wenzeni nxa kungelamthetho eBhayibhilini oqondane lendaba ethile?

IBhayibhili Lilokhu Likuntshintsha Yini Ukuphila Kwakho?

Omunye uFakazi watshiya ukubheja, ukubhema, ukudakwa, kanye lokusebenzisa kubi izidakamizwa ukuze abhaphathizwe. Kodwa wananzelela ukuthi kukhona lapho okwakusamele antshintshe khona.

Uyakubala Yini Konke Esikuphiwa NguJehova?

Kuyini okungabangela ukuthi silahlekelwe ngenye imfundo evela kuJehova?

EZEMBALI YETHU

“Kulowo Ophathiswe Umsebenzi”

Umhlangano owawukhona ngo-1919 wenza ukuthi kuqaliswe umsebenzi owasabalala wagcwala umhlaba wonke.

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Kuyini okungasiza amaKhristu ukuthi akwazi ukuthi kuqondile yini ukupha izisebenzi zikahulumende imali loba izipho? Ibandla lingatshengisa njani ukuthi liyathokoza ngesikhathi kusenziwa isaziso sokuthi othile usebuyiselwe? Kuyini okwakungabe kusenza ukuthi amanzi “adungadungwe” echibini leBhethisida?