INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO August 2019

Izihloko ezizafundwa ngoSeptember 30 kusiya ku-October 27 2019.

“Kasikhalali”

Ukuhlala sikhangele phambili emvuzweni kungasinceda njani ukuthi singakhalali loba sekutheni?

Uthando Lwenu Kaluqhubeke Lusanda

Incwadi eyabhalelwa abaseFiliphi isinceda sibone ukuthi singenzani ukuze sibathande kakhulu abanye lanxa kunzima ukwenza njalo.

‘Labo Abakulalelayo’ Bazasindiswa

Kuyini esingakwenza ukuze sincede izihlobo zethu zikhonze uJehova?

Okungakunceda Nxa Sekube Lontshintsho

Kunzima kwabanengi ukutshiya imisebenzi yenkonzo akade beyithanda. Kuyini okungabanceda ukuthi bajayele untshintsho?

Ukholo—Luyasiqinisa

Ukholo luyasiqinisa kakhulu. Luzasinceda siqinisele nxa silenhlupho ezingangentaba.

UJohane UMbhabhathizi—Isibonelo Esingasinceda Sihlale Sithokoza

Kuyini esingakwenza ukuze siqhubeke sithokoza enkonzweni esiyenzela uNkulunkulu lanxa izinto zingahambi ngendlela ebesiyikhangelele?