INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO August 2018

Izihloko lezi zizafundwa ngo-October 1-28 2018.

Qala Uyizwisise Indaba

Yiziphi izimiso ezintathu eziseBhayibhilini ezingasinceda ukuthi sihluze kuhle izindaba?

Ungahluleli Ngalokho Okubona Ngamehlo

Bala uzwe izinto ezintathu ezingenza sicine sisahlulela abanye ngalokho esikubona ngamehlo.

INDABA YOKUPHILA

Ngazimisela Ukuthi Ngingaxegisi Izandla

Bala ngalokho okwenzakala empilweni kaMaxim Danyleyko ngesikhathi engumnali okweminyaka engu-68.

Bayathokoza Abaphanayo

Ukupha kungenza njani ukuthi sithokoze?

Sebenza LoJehova Nsuku Zonke

Yiziphi indlela ezinhlanu esingasebenza ngazo loJehova?

Ukubekezela—Kutsho Ukuqinisela Ulethemba

Bala ngokuthi ukubekezela kutshoni, ukuthi ungenzani ukuze ube ngumuntu obekezelayo lokuthi ukubekezela kungakunceda njani.

EZEMBALI YETHU

Indlela Izindaba Ezinhle Ezafika Ngayo EPortugal

Abamemezeli boMbuso babehlangana labuphi ubunzima ePortugal?