INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO April 2018

Izihloko lezi zizafundwa ngoJune 4-kuJuly 8, 2018.

Ungayithola Njani Inkululeko Yeqiniso?

Abanye abantu bafuna inkululeko ngoba bathwele nzima ngenxa yokuhlukuluzwa, ubandlululo lobuyanga ikanti abanye bakhalela ukuphiwa inkululeko yokukhuluma leyokuzikhethela. Singayithola yini inkululeko yeqiniso?

Khonza UJehova UNkulunkulu Wenkululeko

Umoya kaJehova usikhulule ngayiphi indlela? Singakubalekela njani ukusebenzisa kubi inkululeko esiyiphiwe nguNkulunkulu?

Madoda Akhokhelayo​—Lingiselani UThimothi

Kukhanya angani uThimothi wayengazethembi ngesikhathi eqalisa ukusebenza lomphostoli uPhawuli. Abadala lezinceku ezikhonzayo bangafundani esibonelweni sikaThimothi?

Lingisela uJehova UNkulunkulu Okhuthazayo

Abantu bakaJehova bahlala bekudinga ukududuzwa.

Khuthazanani “Ikakhulu Njengoba Libona USuku Lusondela”

Njengoba usuku lukaJehova lusondela kumele sibathande abafowethu ukuze senelise ukubakhuthaza nxa bedinga usizo.

Batsha Liyahlela Yini Elifuna Ukukwenza Ekukhonzeni?

Abasakhulayo bangaphithana amakhanda ngenxa yezinqumo okumele bazenze. Kuyini okungabasiza ukuthi benze izinqumo ezinhle?

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Kungani kungavunyelwa ukudawuniloda amabhuku aboFakazi bakaJehova ubusuwafaka kwezokuxhumana loba kuwebhusayithi yakho?

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Kungani kwaba lontshintsho kuHubo 144 ku-New World Translation of the Holy Scriptures ka-2013?