Indaba yamaHebheru amathathu isikhuthaza ukuthi sizimisele ukuba qotho kuJehova

3:16-20, 26-29

Amavesi alandelayo athi singatshengisa njani ukuthi siqotho kuJehova?