Amahubo 120 kusiya ku-134 aziwa ngokuthi ziNgoma Zemiqanso. Abanengi bakholwa ukuthi ingoma lezi zahlatshelwa ngama-Israyeli ayejabula ngesikhathi eqansa esiya emkhosini waminyaka yonke owawusenzelwa eJerusalema yona eyayakhelwe ezintabeni zakoJuda.

Indlela uJehova avikela ngayo ichazwe ngemifanekiso le . . .

121:3-8

  • umalusi ongawozeliyo

  • umthunzi wokucatshela ilanga

  • isotsha elizimiseleyo