Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Izintshumayelo Eziyisibonelo

Izintshumayelo Eziyisibonelo

VUKANI!

Umbuzo: Abanye abantu bayathandabuza ukuthi uJesu wake waphila kanti abanye bayakukholwa. Abanye njalo bathi akulandlela yokwazi ukuthi wake waba khona. Wena ucabangani?

Ongakutsho: Imagazini le izakunceda ukuthi uyizwisise kuhle indaba le.

FUNDISA IQINISO

Umbuzo: Umuntu angafa kuhamba njani?

Umbhalo: Joh 11:11-14

Iqiniso: Umuntu angafa kuyabe sekuphelile ngaye. Yikho akumelanga sesabe ukuthi kungabe kumhambela njani. UJesu wafanisa ukufa lokulala. Njengoba uJesu wavusa uLazaro sileqiniso lokuthi uzabavusa abafileyo ukuze baphile futhi lapha emhlabeni.—Job 14:14.

ISIMEMO SEMIHLANGANO YEBANDLA (inv)

Ongakutsho: Ngizokunxusa ukuthi usivakatshele eWolu loMbuso lapho esikhonzela khona. Kuyabe kulenkulumo yeBhayibhili yamahala. [Mnike isimemo semihlangano yebandla ube usumtshengisa isikhathi lendawo. Mtshele isihloko senkulumo kazulu wonke.]

Umbuzo: Sewake wafika eWolu loMbuso? [Nxa kusenza ungambukelisa ividiyo ethi Kuyini Okwenzakala EWolu LoMbuso?]

ZIBUMBELE EYAKHO INTSHUMAYELO

Sebenzisa izibonelo eziphezulu ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo