• Ingoma 73 loMthandazo

 • Amazwi Okuvula (3 imiz. kumbe engaphansi)

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

 • Baqhubeka Bekhuluma Ngesibindi ILizwi LikaNkulunkulu”: (10 imiz.)

  • ImiS 4:5-13​—Lanxa uPhetro loJohane ‘babengabantu makhaza ababengafundanga,’ abazange besabe ukuvikela ukholo lwabo kubabusi, kubadala lakubabhali (w08-ZU 9/1 15, ibhokisi; w08-ZU 5/15 30 ¶6)

  • ImiS 4:18-20​—UPhetro loJohane abazange bayekele ukutshumayela lanxa babesethuselwa

  • ImiS 4:23-31​—Ngesikhathi sabaphostoli amaKhristu ayethembela kuJehova ukuthi abanike isibindi (it-1-E 128 ¶3)

 • Ukuchwayisisa IMibhalo: (8 imiz.)

  • ImiS 4:11, NW​—Kutshoni ukuthi uJesu ‘lilitshe elikhulu eliyisiqokoqela’? (it-1-E 514 ¶4)

  • ImiS 5:1​—Kungani u-Ananiya loSafira bathengisa isiqinti sabo? (w13-ZU 3/1 15 ¶4)

  • Ukubalwa kweBhayibhili kwaleliviki kukufundiseni ngoJehova?

  • Yiwaphi amanye amagugu owatholileyo ngesikhathi ubala izahluko zaleliviki?

 • Ukubalwa KweBhayibhili: (4 imiz. kumbe engaphansi) ImiS 5:27-42

ZINIKELE EMSEBENZINI WOKUTSHUMAYELA

 • Nxa Uqala Ukufika: (2 imiz. kumbe engaphansi) Qala ngengxoxo engasetshenziswa. Tshumayeza umuntu oyala ukuthi uxoxe laye esitsho okujayele ukukhulunywa ngabantu abanengi ensimini yenu.

 • Ukuphindela Kokuqala: (3 imiz. kumbe engaphansi) Qala ngengxoxo engasetshenziswa. Umuntu uthi kasuye mKhristu.

 • Ividiyo Etshengisa Ummemezeli Ephindela Okwesibili: (5 imiz.) Bukelani ividiyo leyi beselixoxa ngayo.

IMPILO YAMAKHRISTU

 • Ingoma 82

 • Impumela Emihle Yokutshumayela Ngezinqola”: (15 imiz.) Ingxoxo eyenziwa ngumbonisi wenkonzo. Bukelani ividiyo. Nxa ibandla lisenza ukutshumayela obala batshengise itafula kumbe inqola eliyisebenzisayo. Khuluma ngalokho okuhlelwe libandla. Nxa isikhathi sivuma landisa loba kube lesiboniso esitshengisa okwake kwenzakala endaweni yakini. Chasisa ukuthi abamemezeli bangenzani ukuze baphathise emsebenzini lo.

 • Isifundo SeBhayibhili Sebandla: (30 imiz.) lv isahl. 16 ¶1-8

 • Finqa Elikufundileyo Bese Usitsho Okuzafundwa Ngeviki Elizayo (3 imiz.)

 • Ingoma 64 loMthandazo