Kulula ukuzitshela ukuthi uzahlala umutsha lokuthi “izinsuku zokuhlupheka” ezibangelwa yikuguga azisoze zikufice. (Tshu 12:1) Nxa ungosakhulayo, kuqondile yini ukuzitshela ukuthi akumelanga ujahe ukungenela inkonzo yesikhathi esigcweleyo?

Abantu bonke, okuhlanganisa labasakhulayo, “bafikelwa yizikhathi ezimbi ezibafikela belibele.” (Tshu 9:12) “Kalikwazi lokuzakwenzakala kusasa.” (Jak 4:14) Yikho-ke ungaphozisi amaseko uzitshela ukuthi uzaphela ukubone okokuthuthukisa inkonzo yakho. Ngena ‘ngomnyango omkhulu womsebenzi ophumelelayo’ izimo zisavuma. (1Khor 16:9) Awusoze uzisole ungenza njalo.

Okunye ongahlela ukukwenza:

  • Ukutshumayela ngolunye ulimi

  • Ukuba liphayona

  • Ukungena izikolo zenhlanganiso

  • Ukuba senkonzweni yokwakha

  • Ukuba seBhetheli

  • Ukuba ngumbonisi wesiqinti

Engihlela ukukwenza: