Zonke izinceku zikaNkulunkulu zihlangana lenhlupho ezinjengameva kulezinsuku zokucina. (2Ti 3:1) Singatshengisa njani ukuthi sithembele kuJehova ukuze asincede silwisane lezinhlupho zethu? Bukelani ividiyo ethi “Amehlo Eziphofu Azavulwa” ukuze libone ukuthi kuyini okwenziwe nguTalita Alnashi labazali bakhe. Ngemva kwalokho phendulani imibuzo elandelayo:

  • Yiwaphi ‘ameva asenyameni’ kaTalita?

  • Yiziphi izithembiso ezincede uTalita labazali bakhe ukuthi bangaphelelwa lithemba?

  • Abazali bakaTalita batshengisa njani ukuthi bathembele kuJehova ngesikhathi esanda kuhlinzwa?

  • Abazali bakaTalita bazisebenzise njani izinto esizinikwa yinhlanganiso ukuze bamsize athande uJehova?

  • Kuyini okutshengisa ukuthi uTalita uqhubeka esondela kuNkulunkulu lanxa ‘elameva enyameni’ yakhe?

  • Indaba kaTalita ikukhuthaza njani?