Uyake uzizwe usesaba yini ukuthi ukhulume ukuthi unguFakazi kaJehova kumbe utshumayele esikolo? Nxa kunjalo, kuyini okungakunceda ukuthi ‘ube lesibindi’ sokukhuluma? (1Te 2:2) Kungani kumele ube lesibindi sokukhuluma? Ngemva kokubukela ividiyo ethi UJehova Uzakunceda Ube Lesibindi, phendula imibuzo elandelayo:

  1. Yisiphi isibonelo esiseBhayibhilini esanceda uSifiso ukuthi abe lesibindi?

  2. Ukuphrakthiza kwamnceda njani uSifiso?

  3. Kungani kumele utshumayeze ofunda labo esikolo?

  4. Nxa ungasafundi yiziphi izifundo ozitholileyo kuvidiyo le?