Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Impilo Lenkonzo YamaKhristu Ugwalo Lomhlangano  |  March 2016

 ZINIKELE EMSEBENZINI WOKUTSHUMAYELA

Ukuthuthukisa Indlela Esitshumayela Ngayo—Zibumbele Eyakho Intshumayelo Yokuhambisa Imagazini

Ukuthuthukisa Indlela Esitshumayela Ngayo—Zibumbele Eyakho Intshumayelo Yokuhambisa Imagazini
OKUBONAYO
Text
Umfanekiso

KUNGANI KUQAKATHEKILE: Lanxa izintshumayelo eziyisibonelo ezibhalwe kugwalo lomhlangano zisinceda akutsho ukuthi kumele sizilandelele njengoba zinjalo. Kumele uzame ukukhuluma ngamazwi akho. Ungakhetha ukusebenzisa esinye isihloko obona ukuthi abantu abanengi ensimini yenu bangasithanda. Ikanti kwesinye isikhathi ungantshintsha indlela owethula ngayo intshumayelo yakho. Okungakunceda yikuqala ngokubala imagazini bese ukhangela izintshumayelo eziyisibonelo lamavidiyo akhona. Ngemva kwalokho ungazama ukuzibumbela eyakho intshumayelo usebenzisa imicijo elandelayo.

INDLELA YOKUKWENZA:

Ungazibuza ukuthi, ‘Ngiyafuna yini ukusebenzisa intshumayelo ebhalwe kugwalo lomhlangano?’

YEBO

  • Lungiselela amazwi okwethula intshumayelo yakho. Ngemva kokubingelela umninimuzi ngendlela ejayelekileyo emphakathini tshono ngamafitshane isizatho sokufika kwakho. (Ngokwesibonelo ungathi: “Ngilapha ngenxa . . . ”)

  • Lungiselela ukuthi uzawethula njani umbhalo ngemva kokubuza umbuzo, lokuthi uzakuthini nxa usumnika imagazini. (Ngokwesibonelo: Nxa usethula umbhalo ungathi “Impendulo yombuzo lo ungayithola lapha.”)

HATSHI

  • Khetha isihloko osithandayo kumagazini loba obona ukuthi abantu abanengi bangasithanda emphakathini wakini

  • Cabanga ngombuzo ozakwenza ukuthi umninimuzi atsho umbono wakhe futhi akhululeke ukuxoxa hatshi umbuzo onzima ozamehlula ukuphendula. (Ngokwesibonelo: Ungasebenzisa umbuzo osekhasini 2 laloba yiphi imagazini.)

  • Khetha umbhalo ozawubala. (Nxa uhambisa i-Awake! kukuwe ukuthi uyawufunda yini umbhalo kumbe hatshi, ngoba imagazini le ilungiselwe abantu abalolwazi oluncane ngeBhayibhili labangayithembiyo inkolo.)

  • Bhala umutsho owodwa loba emibili echaza indlela umninimuzi azancedakala ngayo nxa angabala imagazini

LOBA

  • Lungiselela umbuzo ozatshiya umphosele wona ukuze lixoxe ngawo nxa usuphindela

  • Bhala phansi ukuze ungakhohlwa oyabe ufuna ukukutsho nxa usuphindela