Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Inhlawulo Yenza Sibe Leqiniso Lokuthi Abafileyo Bazavuswa

Inhlawulo Yenza Sibe Leqiniso Lokuthi Abafileyo Bazavuswa

ISikhumbuzo sisinika ithuba lokucabangisisa ngezibusiso esizazithola ngesikhathi esizayo. Okuzakwenza sithole izibusiso lezi yikuthi uJesu wasifela. Esinye isibusiso esizasithola yikuvuswa kwabafileyo. UJehova wayengahlosanga ukuthi abantu bafe. Yikho namuhla sisizwa ubuhlungu obukhulu nxa singafelwa ngumuntu esimthandayo. (1Khor 15:26) UJesu laye wadabuka kakhulu ngesikhathi ebona abafundi bakhe bekhala ezimathonsi ngemva kokufa kukaLazaro. (Joh 11:33-35) Indlela uJesu ezwa ngayo isifundisa ukuthi uJehova laye uzwa ubuhlungu nxa singalahlekelwa ngumuntu esimthandayo. (Joh 14:7) UJehova ulesifiso esikhulu sokuvusa abantu abafileyo yikho lathi kumele sisilindele ngabomvu isikhathi leso.—Job 14:14, 15.

Njengoba uJehova enguNkulunkulu ohlelekileyo singaba leqiniso lokuthi uzabavusa ngendlela ehlelekileyo abantu abafileyo. (1Khor 14:33, 40) Esikhundleni sokuthi kube lemingcwabo singabe sesibuthana sisemukela abavusiweyo. Nxa uphakathi kobuhlungu bokufelwa wawuke unakane yini ngethemba lokuvuswa kwabafileyo? (2Khor 4:17, 18) Uyambonga yini uJehova ngelungiselelo lenhlawulo kanye lokusembulela eMibhalweni ukuthi abafileyo bazavuswa?—Kol 3:15.

  • Yiziphi izihlobo labangane bakho ofisa kakhulu ukuphinda ubabone?

  • Yibaphi abantu okukhulunywa ngabo eBhayibhilini ofuna ukuxoxa labo bangavuswa?