4:6, 7

  • Ukuthandaza kuyasinceda ukuthi singakhathazeki

  • UJehova ‘uzasinika ukuthula okwedlula konke ukuzwisisa’ nxa singathandaza silokholo

  • UJehova angasisiza ukuthi sibekezelele inhlupho zethu lanxa kungakhanya angani akulanto esingayenza. Uyenelisa lokusincedisa ngendlela ebesingayicabangeli.​—1Kr 10:13