Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU | AMAHUBO 45–51

UJehova Akayikuyilahla Inhliziyo Edabukileyo

UJehova Akayikuyilahla Inhliziyo Edabukileyo

IHubo 51 labhalwa nguDavida ngokwakhe ngemva kokuba umphrofethi uNathani esesiveze egcekeni isono ayesenze loBhathisheba esasingababulalisa. Isazela samudla uDavida, wasesivuma isono sakhe.—2Sa 12:1-14.

UDavida wayewonile sibili kodwa wayengaphinda abe lobudlelwano obuhle loNkulunkulu

51:3, 4, 8-12, 17

  • Isazela sasimthwalise nzima ngesikhathi engakasivumi isono sakhe

  • Kwakumzwisa ubuhlungu obukhulu ukuthi wayengaselabo ubuhlobo obuhle loNkulunkulu waze wathi wayesizwa angani amathambo akhe ayecoboziwe

  • Wayekufisa ukuthethelelwa, ukuba lobudlelwano obuhle loNkulunkulu kanye lentokozo ayelayo engakawoni

  • Ngokuthobeka wancenga uJehova ukuthi amsize abe lesifiso sokulalela

  • Wayeleqiniso lokuthi uJehova uzamthethelela