• Ingoma 148 lomthandazo

  • Amazwi Okuvula (3 imiz. kumbe engaphansi)

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

ZINIKELE EMSEBENZINI WOKUTSHUMAYELA

  • Ividiyo Etshengisa Ummemezeli Eqala Ukufika: (4 imiz.) Bukelani ividiyo le beselixoxa ngayo.

  • Nxa Uqala Ukufika: (2 imiz. kumbe engaphansi) Sebenzisa ingxoxo engasetshenziswa. (th isifundo 1)

  • Nxa Uqala Ukufika: (3 imiz. kumbe engaphansi) Qala ngengxoxo engasetshenziswa. Tshumayeza umuntu oyala ukuthi uxoxe laye esitsho okujayele ukukhulunywa ngabantu abanengi ensimini yenu. (th isifundo 2)

  • Nxa Uqala Ukufika: (3 imiz. kumbe engaphansi) Tshumayeza umuntu oyala ukuthi uxoxe laye esitsho okujayele ukukhulunywa ngabantu abanengi ensimini yenu. (th isifundo 3)

IMPILO YAMAKHRISTU

  • Ingoma 77

  • Umbiko Wenkonzo Waminyaka Yonke: (15 imiz.) Inkulumo eyenziwa ngumdala. Ngemva kokubala isaziso esivela ewofisini yegatsha esiphathelane lombiko wenkonzo waminyaka yonke, xoxa labamemezeli obakhethe kuseselesikhathi, abalokukhuthazayo abahlangana lakho ngomnyaka odlulileyo.

  • Isifundo SeBhayibhili Sebandla: (30 imiz.) jy isahl. 3

  • Finqa Elikufundileyo Ubususitsho Okuzafundwa Ngeviki Ezayo (3 imiz.)

  • Ingoma 141 lomthandazo