Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Osakhulayo uxoxisana labanye ekilasini ngendaba ayibhalileyo

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO February 2017

Izintshumayelo Eziyisibonelo

Izintshumayelo eziyisibonelo zokuhambisa i-Vukani! lokufundisa iqiniso mayelana lezulu elitsha lomhlaba omutsha. Sebenzisa izibonelo lezi ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Singalalela UJehova Sizabusiswa

UJehova uyasithanda yikho esitshengisa indlela okumele siphile ngayo.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UKhristu Wahlupheka Ngenxa Yethu

Ukufa kukaJesu kwaphendula insolo kaSathane yobuqotho bezinceku zikaNkulunkulu.

IMPILO YAMAKHRISTU

Siza Abantwabakho Babe Lokholo Oluqinileyo KuMdali

Abantwabakho bakholwa ukuthi ukuphila kwaqalisa njani? Ungabasiza njani bakholwe ukuthi uJehova uNkulunkulu nguye uMdali?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Memezela Umnyaka Womusa KaJehova”

Uyini umnyaka womusa kaJehova? Isikhathi lesi sihambelana njani lokutshunyayelwa kwezindaba zoMbuso?

IMPILO YAMAKHRISTU

Wasebenzise Ngokuhlakanipha Amabhuku Ethu

Ukudinda amabhuku lokuwathumezela emabandleni emhlabeni wonke ngumsebenzi omkhulu njalo kuyadula kakhulu. Kumele uwasebenzise kuhle amabhuku nxa utshumayela.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Izulu Elitsha Lomhlaba Omutsha Kuzasilethela Intokozo Enkulu

Isithembiso sikaNkulunkulu “sezulu elitsha lomhlaba omutsha” sisinceda ngani lamuhla?

IMPILO YAMAKHRISTU

Thokozani Ngokuba Lethemba

Ithemba lifaniswa lesikhonkwane. Ukucabangisisa ngezithembiso zikaNkulunkulu eziseLizwini lakhe kwenza kube lula ukuthi sihlale sithokoza njalo siqotho kungelani lokuthi sihlangana laziphi izinhlupho.