24:34

Ngubani okumele ngimthethele?

Kutshoni ukuzimisela “ukuthethelela”? (Hu 86:5) UJehova leNdodana yakhe bayadinga untshintsho olungabakhona enhliziyweni olungenza ukuthi kufanele ukwenza isihawu ebantwini abalesono.