KUNGANI KUQAKATHEKILE?:

ONGAKWENZA:

  • Cela ukucetshiswa njalo ukusebenzise okutshelwayo.​—Hu 141:5; Zag 19:20

  • Yenza imisebenzi ekhangelelwa phansi.​—Mt 20:25-27

  • Ungavumeli ukuthi iziphiwo kumbe imisebenzi yenkonzo ikwenze uzigqaje.​—Ro 12:3

Ngingatshengisa njani ukuthi ngithobekile?

BUKELANI IVIDIYO ETHI XWAYA IZINTO EZINGENZA UNGABI QOTHO​UKUZIGQAJA, BESELIPHENDULA IMIBUZO ELANDELAYO:

  • Indlela esenza ngayo singaphiwa iseluleko itshengisa ukuthi singabantu abanjani?

  • Umthandazo usinceda njani ukuthi sithobeke?

  • Yiziphi ezinye izindlela ongatshengisa ngazo ukuthi uthobekile?