Kusukela lonyaka sizakuba lesikhathi esinengi sokulungiselela iSikhumbuzo sokufa kukaKhristu. Nxa iSikhumbuzo siphakathi kweviki akusoze kube lemihlangano yabandla yaphakathi kweviki. Nxa singempelaviki, inkulumo kazulu wonke leSifundo Se-Nqabayokulinda akusoze kube khona. Uzasisebenzisa kuhle yini isikhathi lesi? UJesu labafundi bakhe balungiselela umkhosi oqakathekileyo ababezakuba lawo, lathi kumele senze okufananayo. (Luk 22:7-13; km 3/15 1) Kodwa kulokunye okumele sikwenze ukuze sincedakale emkhosini lo. Kuyini lokho?

  • Cabangisisa ngokuthi kuqakatheke ngani ukuthi ube khona eSikhumbuzweni.​—1Kr 11:23-26

  • Thandaza ubusuhlola ukuthi ubungane bakho loJehova buqine kanganani.​—1Kr 11:27-29; 2Kr 13:5

  • Bala amavesi lamabhuku esiwanikwa yinhlanganiso akhuluma ngokuqakatheka kweSikhumbuzo ubusucabangisisa ngakho.​—Joh 3:16; 15:13

Abanye abamemezeli balandela uhlelo lokubalwa kweBhayibhili olubakhona ngesikhathi seSikhumbuzo. Uhlelo lolu lutholakala ebhukwaneni elithi Ukuhlola IMibhalo Nsuku Zonke. Abanye babala amavesi eBhayibhili asetshathini engaphansi. Ikanti abanye babala izihloko ze-Nqabayokulinda ezikhuluma ngeSikhumbuzo langothando esalutshengiswa nguJehova loJesu. Loba yikuphi okhetha ukukubala, kwangathi kungakusondeza kakhulu kuJehova lakuJesu.