Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Izintshumayelo Eziyisibonelo

Izintshumayelo Eziyisibonelo

AWAKE!

Ongakutsho: Ngikuphathele i-Awake! entsha.

Umbuzo: Ngicela ukhangele umbuzo osekhasini 2. Angazi ukuthi wena ucabangani?

Umbhalo: Luk 7:35

Imagazini le iyakucacisa ukuthi amazwi la aliqiniso kangakanani nxa sikhuluma ngeBhayibhili.

AWAKE!

Umbuzo: Ucabanga ukuthi amazwi la angasinceda yini nxa singawasebenzisa?

Umbhalo: Mt 6:34

Ongakutsho: [Tshengisa umninimuzi isihloko esithi The Bible’s Viewpoint—Anxiety.(“Lokho IBhayibhili Elikutshoyo—Ukukhathazeka.”)] Isihloko lesi siyasinceda sibone ukuthi iBhayibhili lingasisiza njani ekulwisaneni lokukhathazeka.

Okufundiswa LiBhayibhili

Umbuzo: Abantu abanengi abakholwa kuNkulunkulu balesifiso sokusondela eduze laye. Ubukwazi yini ukuthi iBhayibhili lisinxusa ukuthi sisondele kuNkulunkulu?

Umbhalo: Jak 4:8a

Ongakutsho: Ibhuku leli liyasinceda ukuthi sifunde okunengi ngoNkulunkulu sisebenzisa iBhayibhili. [Wothi fahlafahla ngesahluko 1 sebhuku elithi Okufundiswa LiBhayibhili.]

ZIBUMBELE EYAKHO INTSHUMAYELO

 

Sebenzisa izibonelo eziphezulu ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo.