Bala njalo ulalele iBhayibhili ku-inthanethi kumbe ulidawunilode mahala liyi-audio. Dawuniloda lamavidiyo eBhayibhili awezindimi zezandla. INguqulo Yomhlaba Omutsha YeMibhalo Engcwele liBhayibhili eliqondileyo njalo elilula ukubala. Lidindwe lilonke loba liyingxenye ngezindimi ezidlula 160. Sokudindwe amakhophi adlula 220 miliyoni.