Ukwazi ukuthi savela ngaphi kungasinceda yini ukuthi sibekwazi ukuthi kungani silapha? Ividiyo le yethula ibhukwana elithi Ingabe Izinto Eziphilayo Zadalwa?