Funda okunengi ebhukwini likaJeremiya okugoqela isibindi, ukubekezela kanye lethemba.