Isifinqo sebhuku lokucina leMibhalo YesiHebheru elilesiphrofetho esitshengisa ukuthi uthando kanye lomusa kaJehova akuguquki njalo lezimiso zakhe azitshintshi.