Isifinqo sebhuku lemiSebenzi, imbali yokuqalisa kwebandla lobuKhristu kanye lokukhula kwalo masinyane lanxa amaKhristu ayehlukuluzwa.