Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

INqabayokulinda  |  October 2015

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | KUYANCEDA YINI UKUTHANDAZA?

Ukhona Olaleleyo Yini?

Ukhona Olaleleyo Yini?

Abanye abantu babona angani ukuthandaza yikuchitha isikhathi ngoba bacabanga ukuthi akulamuntu olaleleyo. Abanye njalo sebakuzama kodwa babona angani kabaphendulwa. Omunye ubaba ongakholwayo ukuthi uNkulunkulu ukhona wazibumbela umfanekiso engqondweni yakhe walokho ayezitshela ukuthi nguNkulunkulu, wasethandaza wathi: “Ake unginyenyezele.” Kodwa uthi lowo Nkulunkulu wayelokhu “ethule zwi.”

Lanxa kunjalo iBhayibhili lisenza sibe leqiniso lokuthi ukhona uNkulunkulu olendaba lomuntu ngamunye futhi uyayizwa imithandazo. IBhayibhili lilamazwi la ayeqondiswe ebantwini basendulo: “UJehova uzakuba lomusa kini nxa licela usizo. Uzaliphendula khonokho nje ekulizweni kwakhe.” (U-Isaya 30:19) Enye ivesi yeBhayibhili ithi: “Umkhuleko wabaqotho uyamthokozisa.”IZaga 15:8.

UJesu wathandaza kuYise, “njalo wezwakala.”KumaHebheru 5:7.

IBhayibhili liphinda lisinike izibonelo ezitshengisa ukuthi uNkulunkulu uyayizwa imithandazo. Omunye umbhalo uthi uJesu “wacela . . . kuye lowo owayengamsindisa ekufeni, njalo wezwakala.” (KumaHebheru 5:7) Ezinye izibonelo singazithola kuDanyeli 9:21 laku-2 ImiLando 7:1.

Manje kungani abanye abantu bebona angani imithandazo yabo kayiphendulwa? Ukuze imithandazo yethu izwakale kumele sikhuleke kuJehova * kuphela, uNkulunkulu okukhulunywa ngaye eBhayibhilini, hatshi kwabanye onkulunkulu kumbe kubokhokho. UNkulunkulu ufuna lokuthi ‘sicele ngokwentando yakhe,’ okutsho ukuthi kumele sicele izinto ezimthokozisayo. Nxa singenza njalo, uNkulunkulu usithembisa ukuthi ‘uzasizwa.’ (1 UJohane 5:14) Ngakho-ke kumele simazi uNkulunkulu okukhulunywa ngaye eBhayibhilini njalo sifunde ngentando yakhe ukuze alalele imithandazo yethu.

Abantu abanengi kabakuvumi ukuthi ukuthandaza ngumkhuba owenziwa ngabantu abasontayo kuphela, kodwa bakholwa ukuthi uNkulunkulu uyayilalela sibili imithandazo njalo uyayiphendula. U-Isaac ovela eKenya uthi: “Ngakhuleka ngicela uncedo lokuthi ngizwisise iBhayibhili. Akuhlalanga sikhathi, omunye wangilanda wanginika usizo engangiludinga.” UHilda wasePhilippines wayefuna ukutshiya ukubhema. Wazama kanengi wehluleka, umkakhe wasesithi kuye, “Yindaba ungathandazi kuNkulunkulu umcele ukuthi akuncedise?” UHilda walisebenzisa icebo leli, njalo uthi: “Yangimangalisa indlela uNkulunkulu angincedisa ngayo. Ngaqalisa ukuzwa ngingasalikhanuki igwayi. Ngacina ngingasabhemi.”

Ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyafuna yini ukukusiza nxa uthandazela izinto ezivumelana lentando yakhe?

^ ndima 6 IBhayibhili lithi ibizo likaNkulunkulu nguJehova.