Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Vukani!  |  No. 5 2016

I-carbon Iyisimanga

I-carbon Iyisimanga

Ibhuku elithi Nature’s Building Blocks lithi, “Akulanto eqakatheke ukwedlula i-carbon empilweni.” Indlela i-carbon ebunjwe ngayo yenza kube lula ukuthi ama-athomu ayo ahlangane wodwa futhi enelise lokuhlangana lamanye amakhemikhali besekubumbeka izinto ezinengi, ezinye zilokhu zivunjululwa.

Amanye ama-athomu e-carbon angahlangana abumba izinto ezikhangeleka njengetsheyini, iphiramidi, indandatho, iphayiphi kuthi amanye endlaleke agadane, lokhu yikho esikubona emifanekisweni. I-carbon iyisimanga sibili!

IDAYIMANI

Idayimani libunjwa ngama-athomu e-carbon. Ama-athomu la ayahlangana abe yiphiramidi, lokhu yikho okwenza ukuthi idayimani libe yilitshe eliqine kulazo zonke izinto ezigejwa phansi.

I-GRAPHITE

Ama-athomu e-carbon abumba ilitshe leli kabambananga kakhulu. Ama-athomu la ayenelisa ukutshelela phezu kwamanye njengalokho okwenzakala nxa amaphepha ebekwe elekana. Lokhu yikho okwenza i-graphite isetshenziswe njengegirisi njalo isetshenziswe nxa kulungiswa imicijo yamapenseli. *

I-GRAPHENE

Ibunjwa ngama-athomu e-carbon athi angahlangana abe lesimo esinjengohlanga lwenyosi. I-graphene iqine kakhulu ukwedlula insimbi ngoba nxa idonswa ayiqamuki lula. Lapho odwebe khona ngepenseli kusala kule-graphene encane.

 AMA-FULLERENE

La ngama-athomu e-carbon abambana abe ngamabhora kumbe abe ngamaphayiphi abizwa ngokuthi ngama-nanotubes. Ubukhulu bawo bulinganiswa ngama-nanometer.

IZINTO EZIPHILAYO

Izilimo lezinyamazana kanye labantu kubunjwa ngama-cell, amanengi akhona ale-carbon. I-carbon iyatholakala emafutheni, kuma-carbohydrates kanye lama-amino acids.

‘Isimo sikaNkulunkulu esingabonakaliyo . . . sizwisiseka ngokwenziweyo.’KwabaseRoma 1:20.

^ ndima 7 Khangela isihloko esiku-Phaphama! yesiZulu ka-July 2007 esithi “Ukhona Ongangiboleka Ipensela?”