Unanzelele yini ukuthi amacebo akumagazini le athethwe eBhayibhilini? IBhayibhili lilezeluleko ezinceda wonke umuntu emulini. Singalalela izimiso ezitholakala kulo sizahlakanipha futhi sikhethe kuhle.—IZaga 1:1-4.

IBHAYIBHILI LILEZIMPENDULO ZEMIBUZO EQAKATHEKILEYO ENJENGALE:

Siyakucela ukuthi ubale iBhayibhili ukuze uthole izimpendulo zemibuzo le kanye leminye. Bukela ividiyo ethi Kungani Kumele Ulifunde IBhayibhili? Ngena ku-www.jw.org.