SINGAKUTHOLA NGAPHI OKUNGASINCEDA UKUTHI SITHOKOZE EMPILWENI?

IBhayibhili lithi: “Babusisiwe labo abandlela zabo zingelansolo.”​—IHubo 119:1.

Izihloko lezi ezingu-7 zikhuluma ngamacebo angasinceda ukuthi sithokoze empilweni futhi amacebo akhona awaphelelwa yisikhathi.