NGOLWESITHATHU ekuseni mhlaka 24 January 2018 abafowethu labodadewethu abasebenza eBhetheli yeMelika laseCanada bathokoza besizwa isaziso esiqakathekileyo esithi: Umfowethu uKenneth Cook, Jr., uselilunga leQula Elibusayo laboFakazi bakaJehova.

Umfowethu uCook wazalelwa ePennsylvania eMelika futhi wakhulela khona. Iqiniso walithola esezaqeda isikolo njalo walifundiswa ngomunye ujaha ayefunda laye. Wabhabhathizwa mhlaka 7 June 1980 futhi waba liphayona lesikhathi sonke mhlaka 1 September 1982. Kwathi eseleminyaka emibili ephayona wabizwa eBhetheli eWallkill edolobheni leNew York njalo waqalisa ukusebenza khona mhlaka 12 October 1984.

Okweminyaka engu-25 eyalandelayo, umfowethu uCook wayesenza imisebenzi etshiyeneyo kuhlangothi lokudinda lakuhlangothi olubona ngokusebenza kweBhetheli. Yena loJamie batshada ngo-1996 njalo uJamie waqalisa ngalesosikhathi ukusebenza eBhetheli. NgoDecember 2009 umfowethu uCook lomkakhe bantshintshwa bayasebenzela eWatchtower Educational Center ePatterson eNew York. Sebelapho, umfowethu uCook wayesebenza kuhlangothi olubona ngokuphendula izincwadi eziphathelane lemibuzo yeBhayibhili. Ngemva kwesikhathi esithile babuyela eWallkill okwesikhatshana njalo ngo-April 2016 bacelwa ukuthi bayesebenzela eBrooklyn eNew York. Ngemva kwezinyanga ezinhlanu bathutha baya emawofisini ethu amakhulu eWarwick eNew York. NgoJanuary 2017 umfowethu uCook waba ngumsizi weKhomithi Yokuloba yeQula Elibusayo.